Маркетинговият микс в политическите кампании

Съвременната политика не би била това, което е, без мощната подкрепа на политическия маркетинг. Политическият маркетинг и класическият (икономически) маркетинг имат много общо. Приличат си по това, че използват идентични или близки понятия, категории, формули. 

Прочети още...

Аромамаркетингът - нов инструмент за повишаване на продажбите

Аромамаркетингът или маркетингът на обонянието става все по-актуален в бизнес средите като канал за комуникация. Това ново направление на маркетинга се основава на науката, която изучава влиянието на миризмите върху психофизичното състояние на човека – Аромакологията.

Прочети още...

Годишен маркетингов план

Годишният маркетингов план на компанията е краткосрочен план. Този план се нарича още тактически. Годишният маркетингов план притежава най-важната характеристика – конкретност. Включва дейностите, които са предназначени за най-ниските нива на управление на фирмата.  Съдържанието му сочи текущата производствена дейност, рекламната политика и т.н.

Прочети още...

Ориентация към клиента

Ориентация към клиента

„Съществува само една вярна дефиниция за целта на бизнеса – да създаде клиент.“
Питър Дракър

Клиентът е ключово звено в бизнеса, тъй като без него той не би могъл да съществува. Ориентацията към клиента не е даденост, а начин на мислене. Всъщност това е част от политиката на компанията.

Прочети още...