Ориентация към клиента

Ориентация към клиента

„Съществува само една вярна дефиниция за целта на бизнеса – да създаде клиент.“
Питър Дракър

Клиентът е ключово звено в бизнеса, тъй като без него той не би могъл да съществува. Ориентацията към клиента не е даденост, а начин на мислене. Всъщност това е част от политиката на компанията.

Прочети още...

Петте М в рекламата

Петте М в рекламата помагат, когато трябва да се развива рекламата на компанията. Това означава, че се налага да се вземат решения по отношение на: мисия (Mission), послание (Message), медии (Media), пари (Money) и измерване (Measurement) на рекламата.

Прочети още...

Особености на медия стратегията

Медия стратегията е част от рекламния план. Тя показва как ще бъдат осъществени поставените медия цели. В медия стратегията  се отразяват основни дейности, включващи:

Прочети още...

Как се прави оценка на разходите за реклама

Когато избираме медия, която да достави нашето съобщение до целевата ни аудитория , трябва да търсим баланс между разходи и най-добрата услуга. За целта, освен всичко друго, ще ни е необходима и малка доза математика.

Прочети още...