Медии на компанията


Всички медии, които са създадени и са собственост на компанията, с цел задоволяване на собствените комуникационни цели, са т. нар. вътрешни медии. Те са изключително ефективно средство за PR .

Прочети още...

Познавате ли своите клиенти или защо да правим маркетингово проучване

Болшинството бизнесмени в страната са на мнение, че познават своите клиенти до такава степен, че могат да ги назоват поименно и като крайно число, в смисъл че не съществуват други, а всички възможни вече са ясни и са техни.

Прочети още...

Социален маркетинг

Социалният маркетинг не е маркетинг в социалните мрежи, както често погрешно се тълкува напоследък. Той е особен вид маркетинг, който започва да се появява през 60-те години на 20 в.

Прочети още...

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

Социологически и маркетингови проучвания – разликата между тях

 
Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум,  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Прочети още...