Радиото като медия има голяма популярност и съответно предлага голяма аудитория. Ниските цени на ефирно време за излъчване на рекламата го прави предпочитано рекламно средство.

Рекламното послание се възприема без усилие, защото най-често радиото се слуша за удоволствие. Предимство е възможността за многократно излъчване, дори в рамките на един ден.

Като недостатъци могат да се очертае по-трудното определяне на слушателската аудитория (тя е доста разнообразна като характеристики), не се съхранява (рекламното послание се възприема само чрез слуха), не могат да се включат подробности и детайли (което прави радио рекламата по-подходяща за въвеждаща и поддържаща реклама).

При медия планирането на радио кампанията трябва да се отчита фактът, че ефективността се постига единствено чрез т.нар. показател frequency – честота на излъчването.  Минималният брой излъчвания на ден е 5-6, планирани в прайм тайм за радиоефира, който съвпада с т.нар. drive time. При избор на радиостанции трябва прецизно да се преценят интересите на съответните таргет групи. Обикновено успешната радио кампания е планирана в минимум 6-7 радиостанции, подкрепена в същото време и с други канали за комуникация.