Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Soft skills обученията (т. нар. меки умения) са предназначени за всички, които искат да бъдат уверени и успешни в представянето на себе си и в общуването с околните.

СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

Ежедневно влизаме в комуникация с много хора по различен начин – на живо, по телефона, по имейл. Но правим ли го както трябва, успяваме ли да се представим на ниво, да избегнем недоразуменията и конфликтите, да постигнем целите си?

Обучението е за всички, които искат да бъдат разбрани по-добре, да преодолеят недоразуменията в разговорите с другите и да постигнат убедително общуване, независимо от различията помежду хората.

В края на обучението участниците ще знаят:

 • основните принципи и правила за междуличностна комуникация - вербална и невербална (да взаимодействат с другите пълноценно, да слушат и вникват в чутото, да се изразяват, да създават трайни взаимоотношения)
 • как да създават добро първо впечатление
 • как да говорят по телефона
 • как да общуват в мрежата - нетикет (имейл, социални мрежи)

Организация на обучението:

 • Участниците са до 6 човека присъствено онлайн
 • Лектор и водещ - специалист маркетинг и комуникации
 • Сертификат
 • Обучението се провежда от 09:00 до 14:00 ч. в събота
 • Такса обучение - 100 лв. (цената е без ДДС и е крайна)
 • Фактура

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Да бъдеш забелязван, да изпъкваш на фона на останалите, да правиш добро впечатление -  са все способности, които които помагат за доброто самочувствие и за успешната реализация на човек.

Обучението е за всички, които искат да усвоят уменията да показват себе си, идеите си, способностите си

В края на обучението участниците ще знаят:

 • как да показват себе си, идеите си, способностите си
 • да изготвят и представят презентация (анализ на аудиторията, определяне на цел и съдържание, избор и подбор на материали, съдържание и основни акценти, изработване на презентация на PowerPoint)
 • как да създадат впечатляващо CV
 • как да напишат мотивационно писмо

Организация на обучението:

 • Участниците са до 6 човека
 • Лектор и водещ - специалист маркетинг и комуникации
 • Сертификат
 • Обучението се провежда от 09:00 до 14:00 ч. в събота
 • Такса обучение - 100 лв. (цената е без ДДС и е крайна)
 • Фактура

Цена и условия за участие:

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след  регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ (в поле Съобщение, моля посочете данни за проформа фактура)

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Екдарх Йосиф" 13 (в сградата на Тотал спорт)

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/

Социални и комуникативни умения за ученици 1-4 клас

Програма "СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ" за ученици в среден курс 5 - 7 клас