Тестване на продуктови концепци

Продуктови тестове/Вкусови тестов

Тестване на опаковки

Пазарни тестове

Идентифициране на потенциалните целеви групи

Оценка на потенциала на целевите групи

Изследване на потребителската удовлетвореност

Изследване на потребителската лоялност

Изследване на удовлетвореността сред служителите

Предварителни тестове на рекламни концепции

Измерване на рекламната ефективност

Повече за маркетинговите изследвания тук