Подготвяме съдържанието и организираме отпечатването на различни презентационни материали и вътрешно-фирмени издания за своите клиенти. Услугите, които предлагаме в тази област са:

Разработване на идейна концепция на информационните материали (листовки, брошури, дипляни, каталози и др.)

Създаване на съдържание – текст и илюстрации на информационните материали

Изготвяне на текстове

Графичен дизайн и оформление

Организиране на отпечатването