Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Курс: Социални и комуникативни умения за ученици 1-4 клас в Образователен център ЧЕРВЕНО

Заповядайте в ЧЕРВЕНО! В приятната обстановка на образователния център или в електронна среда, в удобството и безопасността на собствения Ви дом, ще развиваме и усъвършенстваме социалните и комуникативни умения на Вашето дете.

Ако имате ученик в 1-4 клас заявете участието му при нас, в ЧЕРВЕНО. Под ръководството на педагог учениците развиват интелектуалните си заложби и емоционалната си интелигентност, изграждат и усъвършенстват характера си. Учат се да общуват с  увереност и лекота. Градят самочувствие на основа на своите качества.

Заниманията в ЧЕРВЕНО се отразяват позитивно на академичните постижения на децата в училище, помагат за концентрацията и намаляват нивото на тревожност и стрес.

Организация на обучението:
•    Курсът се състои от 10 занятия
•    Занятията са в рамките на 30 минути (присъствено) или 20 минути (онлайн), провеждат в диапазона 18:00-18:30 ч., два пъти седмично
•    Работим в оптимални групи от 6 - 12 участници
•    Срещаме се в приятна обстановка в „Червено“ или в онлайн среда
•    Цена: 150 лв.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след  регистрацията.

РЕГИСТРАЦИЯ (в поле Съобщение, моля посочете данни за проформа фактура)

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Екзарх Йосиф" 13 (в сградата на Тотал спорт)

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/

ПРОГРАМА

1.    Аз и другите - как общувам с другите, зони на общуване

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

 Да подобрят познанията си за междуличностно общуване;
 Да обогатят поведенческия си репертоар с нови умения за общуване
 Да открият своята лична граница

2.    Езикът на тялото

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да разпознават посланията, които отправя „езикът на тялото“;
Да прилагат някои техники от невербалната комуникация.

3.    Бариери при общуване. Как задаваме въпроси? Умеем ли да слушаме?

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да разпознават основните видове въпроси и да ги прилагат в общуването;
Да използват „Аз-формулата“ за ефективно общуване;
Да изслушват партньорите си в общуването;
Да прилагат техниките за „добро“ слушане.

4.    Доверие и откритост

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да се отнасят с повече доверие към себе си и към съучениците си;
Да подобрят взаимоотношенията си с човек, от който не са се чувствали добре приети (комфортно)
Да се чувстват значими, когато поемат отговорност.

5.    Различието

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да се уверят в своята и на другите уникалност и различие;
Да уважават различието;
Да откриват необходимостта от различието и възможностите да бъдем различни заедно.

6.    Емоции и чувства. Емпатия.

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да определят, назовават и отразяват своето чувство в момента;
Да разпознават чувствата на своите партньори;
Да изразяват емоцията си;
Да изразяват свободно чувствата си.

7.    Конфликтът. Как да решаваме спор и конфликт

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да разпознават конфликта и причините, които го предизвикват;
Да коментират различни ситуации на конфликт;
Да прилагат някои методи на релакс чрез дишане и асоциации;
Да изследват собствения си стил на поведение в конфликтна ситуация;
Да откриват връзката между използван стил на поведение и възможни последствия.


8.    Как да се справя с гнева

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да разпознават гнева;
Да използват различни техники за справяне с гнева.

9.    Как вземам решение

Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да оценяват собствените си качества и разбиране спрямо околните;
Да се ориентират бързо в различни ситуации и да предлагат решение.

10.    Как да постъпя, когато се чувствам отчаян и безпомощен
Очаквани резултати: В края на занятието участниците ще могат:

Да усвоят различни техники за самоконтрол.