Изготвяне на цялостни PR концепции за корпоративно развитие

Изработване и изпълнение на имиджови стратегии

Организиране на специални събития (конференции, семинари)

Създаване на идейни проекти и избор на комуникационна стратегия

Консултации за публичното представяне на компании

Изготвяне на анализи и доклади

Медия мониторинг