Разработване на цялостни комуникационни концепции за популяризиране в интернет

Медияпланиране

Изработване на банери – статични, флаш, озвучени и т.н.

SEO – Search Engine Optimization

Google Adwords кампании

Маркетинг в социалните мрежи

Реализиране и проследяване на рекламната кампания в интернет