• 1
  • 2
  • 3

Добре дошли!

МАРККОММ е агенция, специализирана в областта на маркетинга и предлага професионално обслужване в сферата на маркетинг мениджмънт, маркетингови комуникации, политически маркетинг, маркетингови и социологически изследвания

Директен маркетинг

        

Директният маркетинг (съкратено ДМ) е форма на маркетинга, която се състои в изпращането на съобщения директно до потребителите, например по поща или e-mail, без посредничеството на медия.

Този начин на маркетингова комуникация с Вашата аудитория е персонален и специфичен. Друго важно достойнство, което притежава Директният маркетинг е, че може да бъде измерим.

Използването на Директен маркетинг е подходящо в случаите, когато искате да градите доверие с Вашата таргет група, да се обръщате лично към всеки един респондент, да правите емоционален маркетинг. Този канал на комуникация предполага възможност за прецизно сегментиране на Вашата целева група и да атакувате всеки един сегмент в най-подходящия момент, на най-подходящото място, с най-подходящото съобщение.

МАРККОММ за Вас:

  • Класически ДМ кампании
  • ДМ кампании по e-mail

Интегрирани маркетингови комуникации

Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на маркетинговите комуникации позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът. Интегрираните маркетингови комуникации включват връзки с обществеността (PR), online PR, директен маркетинг, събитиен маркетинг, реклама, промоции, лични продажби и др.

  • Реклама
  • PR
  • Онлайн PR
  • Директен маркетинг
  • Събитиен маркетинг
image Реклама

Реклама

МАРККОММ

за Вас:

Консултиране
Изготвяне на стратегия и план за рекламни дейности, организация, реализация и контрол
Дизайн на рекламни материали
Текстове и рекламни послания

Прочети още
image PR

Връзки с обществеността

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на ефективни PR кампании
Публикации в медиите
Новини
Мероприятия
Пресконференции

Прочети още
image Онлайн PR

online PR

МАРККОММ

за Вас:

Online репутация - създаване, развитие и поддържане
Създаване, поддържане и актуализиране на профили в социалните мрежи
Уебсайтове - поддържане и оптимизация

Прочети още
image Директен маркетинг

Директен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Класически ДМ кампании
ДМ кампании по e-mail

Прочети още
image Събитиен маркетинг

Събитиен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на изложби, семинари, тематични партита, корпоративни събития и др.
Концепция на събитието: идея, сценарий, бюджет
Маркетинг на събитието: планиране, организация, медийно отразяване, реклама, PR, on-line PR

Прочети още