• 1
 • 2
 • 3

Добре дошли!

МАРККОММ е агенция, специализирана в областта на маркетинга и предлага професионално обслужване в сферата на маркетинг мениджмънт, маркетингови комуникации, политически маркетинг, маркетингови и социологически изследвания

Маркетингови изследвания

            

Маркетинговите изследвания са незаменим инструмент в управлението на всяка организация. Те могат да бъдат полезни при формулиране на маркетинговата стратегия,  при модифициране на маркетинговата тактика, както и при реализирането на маркетинговите цели, да коригират маркетинговия план, да открият нова ниша на пазара, да посочат нови канали за комуникация и пр.
Всяко маркетингово проучване се състои основно в събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни.

МАРККОММ за Вас:

 • Тестване на продуктови концепции
 • Продуктови тестове/Вкусови тестове
 • Тестване на опаковки
 • Пазарни тестове
 • Идентифициране на потенциалните целеви групи
 • Оценка на потенциала на целевите групи
 • Изследване на потребителската удовлетвореност
 • Изследване на потребителската лоялност
 • Изследване на удовлетвореността сред служителите
 • Предварителни тестове на рекламни концепции
 • Измерване на рекламната ефективност

 
Методи, които МАРККОММ използва:

Качествени методи:

Количествени методи

 • Структурирани персонални интервюта
 • Тестове за употреба
 • Интервюта по телефона
 • Структурирани анкети
 • Анкети по интернет
 • Вторични анализи на данни (кабинетни изследвания)

Интегрирани маркетингови комуникации

Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на маркетинговите комуникации позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът. Интегрираните маркетингови комуникации включват връзки с обществеността (PR), online PR, директен маркетинг, събитиен маркетинг, реклама, промоции, лични продажби и др.

 • Реклама
 • PR
 • Онлайн PR
 • Директен маркетинг
 • Събитиен маркетинг
image Реклама

Реклама

МАРККОММ

за Вас:

Консултиране
Изготвяне на стратегия и план за рекламни дейности, организация, реализация и контрол
Дизайн на рекламни материали
Текстове и рекламни послания

Прочети още
image PR

Връзки с обществеността

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на ефективни PR кампании
Публикации в медиите
Новини
Мероприятия
Пресконференции

Прочети още
image Онлайн PR

online PR

МАРККОММ

за Вас:

Online репутация - създаване, развитие и поддържане
Създаване, поддържане и актуализиране на профили в социалните мрежи
Уебсайтове - поддържане и оптимизация

Прочети още
image Директен маркетинг

Директен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Класически ДМ кампании
ДМ кампании по e-mail

Прочети още
image Събитиен маркетинг

Събитиен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на изложби, семинари, тематични партита, корпоративни събития и др.
Концепция на събитието: идея, сценарий, бюджет
Маркетинг на събитието: планиране, организация, медийно отразяване, реклама, PR, on-line PR

Прочети още