Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Годишен маркетингов план

Годишният маркетингов план на компанията е краткосрочен план. Този план се нарича още тактически. Годишният маркетингов план притежава най-важната характеристика – конкретност. Включва дейностите, които са предназначени за най-ниските нива на управление на фирмата.  Съдържанието му сочи текущата производствена дейност, рекламната политика и т.н.

Прочети още...

Стратегия и тактика в маркетинговото планиране

Маркетинговите планове на компаниите покриват различни времеви периоди. Сроковете на действие на съотвения план зависи от отрасъла, от вида на фирмата, от конкретните цели,  задачи и проблеми.

Прочети още...