• 1
 • 2
 • 3

Добре дошли!

МАРККОММ е агенция, специализирана в областта на маркетинга и предлага професионално обслужване в сферата на маркетинг мениджмънт, маркетингови комуникации, политически маркетинг, маркетингови и социологически изследвания

Реклама

Рекламата е най-старата, добре позната, превърнала се в класика, форма на комуникация с аудиторията. Маркетингът е немислим без нея, защото рекламата е основно звено на маркетинговите комуникации.

Основната цел на рекламата е да генерира продажби на базата на максимална убедителност на посланията. Рекламата обикновено е ядрото, около което се формира комуникационния микс. Практическата формула за изграждане на визуализация и рекламна концепция за въздействие върху целевата група е AIDA .

Ако желаете да използвате рекламата като комуникационен канал, трябва да имате предвид възможностите, които предлага:
Реклама чрез медия (ATL реклама): радио, телевизия, преса, билбордове.
Реклама без посредничеството на медия (BTL реклама): печатна реклама (брошури, флаери, каталози и др.), промоции.

С оглед на изчерпателността, нека споменем и TTL рекламата, включваща ATL и BTL рекламата, като пресечната точка е промоционалната активност.

МАРККОММ за Вас:

 • Консултиране
 • Изготвяне на стратегия и план за рекламни дейности, организация, реализация и контрол
 • Дизайн на рекламни материали
 • Текстове и рекламни послания

Интегрирани маркетингови комуникации

Различните комуникационни канали осигуряват контакт с Вашата целева група по различен начин. Всеки един от тях има своите достойнства и служи за различни цели. Заедно обаче те усилват своето въздействие. Интегрирането на маркетинговите комуникации позволява реализацията на множество бизнес цели като отправната точка е клиентът. Интегрираните маркетингови комуникации включват връзки с обществеността (PR), online PR, директен маркетинг, събитиен маркетинг, реклама, промоции, лични продажби и др.

 • Реклама
 • PR
 • Онлайн PR
 • Директен маркетинг
 • Събитиен маркетинг
image Реклама

Реклама

МАРККОММ

за Вас:

Консултиране
Изготвяне на стратегия и план за рекламни дейности, организация, реализация и контрол
Дизайн на рекламни материали
Текстове и рекламни послания

Прочети още
image PR

Връзки с обществеността

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на ефективни PR кампании
Публикации в медиите
Новини
Мероприятия
Пресконференции

Прочети още
image Онлайн PR

online PR

МАРККОММ

за Вас:

Online репутация - създаване, развитие и поддържане
Създаване, поддържане и актуализиране на профили в социалните мрежи
Уебсайтове - поддържане и оптимизация

Прочети още
image Директен маркетинг

Директен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Класически ДМ кампании
ДМ кампании по e-mail

Прочети още
image Събитиен маркетинг

Събитиен маркетинг

МАРККОММ

за Вас:

Организиране на изложби, семинари, тематични партита, корпоративни събития и др.
Концепция на събитието: идея, сценарий, бюджет
Маркетинг на събитието: планиране, организация, медийно отразяване, реклама, PR, on-line PR

Прочети още