По своята същност рекламата е услуга, която предоставя точна, достоверна, достатъчна информация. Рекламата е инвестиция, която формира нематериален актив, наречен репутация. Тя има траен ефект, продължаващ и след активния период на рекламиране.

Като основен недостатък може да се определи това, че е най-скъпо струващият рекламен канал. Телевизията излъчва във времето и излъченото излита и не се връща. Време за внимателен анализ няма. Няма и хора, които да гледат телевизията с лист и молив в ръка.

Интимността на рекламоносителя, емоционалността, която буди, както и казаното по-горе, го правят неизгодно да рекламира стоки с промишлено предназначение. Телевизията има и слаба селективност- широкият й обхват означава и наличие на извънредно хетерогенна аудитория. С развитието на кабелната телевизия и компютърните технологии се очаква този проблем да бъде частично решен. Но не преди две хилядната година.

Ефективността на TV рекламата се изчислява на база пийпълметрични изследвания, които измерват процента на достигнатата аудитория. Ефективното медияпланиране на TV реклама се прави след предварително проучване на конкурентите на пазара – т.нар. competitive analysis, търсене на оптимално съотношение между достигнат рейтинг и цена за излъчване, възможности за планиране чрез CPP-сделки, т.е. договаряне на цена за рейтинг.