Пресата се използва от много компании като основно средство за реклама, защото предлага голямо разнообразие във формата и съдържанието на посланието. Основното достойнство на пресата като рекламен канал е, че тя е по-евтина в сравнение с рекламата в другите медии, дава възможности за гъвкавост (според предвидения рекламен бюджет).

Големият избор, който предоставя пресата по отношение на разнообразие и специализираност на изданията (национални и регионални ежедневници, вечерни вестници, специализирани и професионални списания и др.) дава възможност за лесно локализиране и достигане до конкретна аудитория, многократно да се повтаря рекламното послание.
 
Недостатъците на този вид реклама се изразяват краткотрайността й („няма нищо по-старо от прочетения вестник”). В редица случаи рекламата е поместена сред други подобни и читателят - потенциален потребител, може да не я забележи или отличи от другите, ако не впечатлява с някой от елементите. Сравнително по-ниско качество на възпроизвеждане на рекламното послание, въпреки че напоследък все повече се разширяват възможностите за по-добър печат, хартия, цветово оформяне.

При избор на печатната медия трябва да се има предвид показателя RPC – readers per copy, т.е. колко хора приблизително четат един брой от съответната медия. Например – (ако няма изрично посочен показател от медията) RCP за вестник е около 2, а за списание – до 5. Така при изчисляването на ефективността на кампанията се отчита както общия зададен тираж, така и приблизителния брой хора, които виждат (поне веднъж) дадената реклама. Освен това, трябва да се отчита и показателя – CPT – cost per thousand или цена за хиляда единици, т.е., ако трябва да се избира място за реклама между приблизително еднакви медии, се има предвид оптималното съотношение цена/тираж.