Маркетингов микс – набор от инструменти, които мениджмънтът използва, за да повлияе на продажбите. Традиционната формулировка е наречена 4 „P”: (от англ. : Product - продукт, Price - цена, Place - място, Promotion – промоция).
Класификацията  "четирите пи" е предложена от проф. Жером Маккарти в началота на 60-те години на 20 в.