Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Посланието в рекламата трябва да предава отличителната ценност на марката в думи и образи. Всяко послание трябва да бъде тествано пред целева аудитория с помощта на шест въпроса (според Филип Котлър):


1. Какво е основното послание, което получавате от тази реклама?
2. Какво мислите, че рекламодателят иска да знаете, да повярвате или направите?
3. Каква е вероятността тази реклама да Ви повлияе да извършите търсеното действие?
4. Кое работи добре в рекламата и кое зле?
5. Как рекламата Ви кара да се чувствате?
6. Къде, според Вас, е най-подходящото място на това послание – къде е най-вероятно да го забележите и да му обърнете внимание?