Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

В Червено - школа за личностно развитие, комуникативни умения и етикет за учениците в горен курс предлагаме два модула на обучение, които са изцяло с практическа насоченост, и които ще им бъдат полезни не само в училище, но и в бъдещия им културен живот и професионален път.

  • Модул Социални и комуникативни умения (как да се държим в обществото, да взаимодействаме с другите пълноценно, да умеем да слушаме, да вникваме в чутото, да се изразяваме, да създаваме трайни взаимоотношения)
  • Модул Презентационни умения (как да покажем себе си, идеите си, способностите си, да говорим пред аудитория)

Всеки модул включва 4 занятия по 120 минути, в рамките на 1 месец.

Занятията се водят от специалист маркетинг и комуникации.

  • Работим в оптимални групи до 12 човека
  • Срещаме се в приятна обстановка, в центъра на Пловдив
  • Сертификат за успешно завършен курс

Организация на обучението:

Занятията се провеждат в диапазона 16:00-19:00 ч., от понеделник до петък

Адрес: гр. Пловдив, Кепитъл сити център, бул. „Христо Ботев“ № 49, ателие 9

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/


Програма за ученици в начален курс 1- 4 клас
Програма за ученици в среден курс 5 - 7 клас