Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Мили родители,
този път броят ни е различен, защото времето и обстоятелствата за всички нас са различни. Във време на пандемия от COVID-19, в което всички ние живеем, считаме, че е много важно да обърнем внимание на хигиената. И когато говорим и мислим за хигиена, нека имаме предвид физическата и духовната чистота.
В този брой ще ви предложим съвети как да възпитавате децата си по отношение на физическата и духовната чистота.

За да продължите четенето е необходим Абонамент.   Абонаментът е безплатен.