mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Маркетингови изследвания

Маркетингови изследвания ПДФ Печат Е-мейл

researchМаркетинговите изследвания са незаменим инструмент в управлението на всяка организация.

Те могат да бъдат полезни при формулиране на маркетинговата стратегия,  при модифициране на маркетинговата тактика, както и при реализирането на маркетинговите целм, да корегират маркетинговия план, да открият нова ниша на пазара, да посочат нови канали за комуникация и пр.

Всяко маркетингово проучване се състои основно в събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни.

МАРККОММ за Вас:

 • Тестване на продуктови концепции

 • Продуктови тестове/Вкусови тестове

 • Тестване на опаковки

 • Пазарни тестове

 • Идентифициране на потенциалните целеви групи

 • Оценка на потенциала на целевите групи

 • Изследване на потребителската удовлетвореност

 • Изследване на потребителската лоялност

 • Изследване на удовлетвореността сред служителите

 • Предварителни тестове на рекламни концепции

 • Измерване на рекламната ефективност

 

Методи, които МАРККОММ използва:

Качествени методи:

Групови дискусии
Дълбочинни интервюта

Количествени методи

Структурирани персонални интервюта
Структурирани наблюдения
Тестове за употреба
Интервюта по телефона
Структурирани анкети
Анкети по Интернет

Вторични анализи на данни (кабинетни изследвания)

Още по темата:

За ползите от маркетинговите изследвания

Дълбочинното интервю в маркетинговите изследвания

Социологиечески и маркетингови проучвания - разликата между тях

Познавате ли своите клиенти или защо да правим маркетингово проучване

 

 

 

 
top