ВИЗИЯ

В ЧЕРВЕНО сме загрижени за бъдещето. Убедени сме, че обществото ни се нуждае от мислещи хора, които познават и спазват моралните ценности и норми, които ценят културата и изкуството и могат да бъдат щастливи от своя живот и възможностите си за реализация.

МИСИЯ

Дейността на ЧЕРВЕНО се изразява в преподаването на най-важните уроци: как да бъдем хора, как да живеем заедно, как да променяме света към по-добро.

ЦЕЛИ

Обучаващите се в ЧЕРВЕНО да развиват своя интелектуален потенциал, социални и комуникативни умения.

Програмите, по които се обучават учениците в ЧЕРВЕНО, са авторски (уникални) и са разработени в съответствие с възрастовите особености на обучаващите се и добрите педагогически и психологически практики.

Социални и комуникативни умения за ученици 1-4 клас

СВЕТЪТ Е ГОЛЯМ за ученици в среден курс 5 - 7 клас

Soft skills

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Екзарх Йосиф" 13 (в сградата на Тотал спорт)

Справки и записвания: 0885 826 438, www.markcomm.org

Харесайте ни и ни последвайте във Facebook: https://www.facebook.com/school.red/