Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Въпреки че календарите се използват повсеместно, те се купуват рядко. Това е така, защото хората ги очакват като рекламен подарък.

Календарите имат престижна и напомняща рекламна функция. Те се ползват целогодишно, което от своя страна осигурява на рекламата продължително действие. По обем на инвестираните средства календарите са на първо място сред рекламните подаръци. В същото време са евтин начин за реклама.

Добрият календар се познава по три критерия - практичност, привлекателност, неповторимост. Основната функция на календара е да ни ориентира във времето. Според индивидуалните изисквания  и предпочитания се предлагат календари с различни форми и формати: настолни /върху които могат да се отбелязват важни ангажименти/, стенни, джобни, календар-бележници  /те съдържат и друга полезна информация като мерни единици, карти, важни телефонни номера и пр./.

Привлекателността и въздействието на календарите в голяма степен се определя от атрактивността на илюстрациите. Именно от тях зависи естетическата им стойност, която влияе върху възприемането. От всичко това зависи и отношението към рекламодателя и търговската марка.

Календарът трябва да е оригинален, за да се отличава и изпъква след останалите. По този начин като рекламно средство той отграничава компанията, която го издава, нейните продукти и услуги. Неповторимостта на календара се постига чрез илюстрации, формат, форма,  материал, начин на печат.