mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Предимства и недостатъци на външната реклама

Предимства и недостатъци на външната реклама

outdoor advertisingВъншната реклама (outdoor advertising) е най-старият канал за комуникация, използван преди пет хиляди години от древните египтяни и гърци. Фактът, че и днес продължава да се прилага, е красноречиво доказателство за неговата ефективност и ефикасност.

Носителите на външната реклама са билбордове, хоругви, плакати, светлинни табла, рисувани калкани и пр.  Те обикновено се разполагат на обществени места с голям човекопоток и с добра забележимост.

Външната реклама е подходяща за институционална реклама, за рекламиране на търговски брандове. Най-големите ползватели на този тип реклама са производители и търговци на цигари, спиртни напитки, петролни продукти, автомобили, козметика, банки, туристически агенции др.

Предимства на външната реклама

Добра местна покривност

Благодарение на разположението на рекламните носители в точно определено населено място или част от район, или край избрани търговски обекти, рекламодателят достига до аудиторията от съответната локация. Важно предимство е, че покривността е денонощна.

Висока честота на контакта

Разположена на подходящо място – на кръстовищата на булеварди с голям трафик или по предпочитана пешеходна зона, външната реклама ще бъде видяна много пъти.

Гъвкавост

Външната реклама е комуникационен канал, който дава възможности освен за географска, но и за определена демографска гъвкавост. Това се постига чрез насочване на посланията към желания таргет с разполагането на рекламния носител на места, където се събират или преминават хора с желаните специфични характеристики – например край учебни заведения, определени магазини, стадиони и пр.

Силно въздействие

Чрез многократното си достигане до подбраната аудитория, външната реклама осигурява сравнително висока степен на въздействие. За това допринасят големият размер на рекламните съобщения, високото качество на изпълнение, подходящото местоположение.

Ниски относителни разходи

Изчисляването на относителните разходи, т. е. за отделен контакт с рекламното съобщение показва много малка стойност.

Недостатъци на външната реклама

Голям дял излишна аудитория

Ограничени възможности за предаване на голям обем информация (поради естеството на външната реклама, край нея се минава бързо и се вижда се за кратко).

Изхабяване (тъй като хората често забелязват външната реклама, тя бързо им омръзва).

Високи абсолютни разходи (свързани с производство и наемна площ).

Проблеми с оценката на състава на аудиторията, фактическото достигане и честота на въздействие.

 
top