Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

       
Респондент – лице, от което се интересува изследователят по повод дадено проучване.