Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Едно ново направление в маркетинга започва да набира скорост и да печели все повече привърженици. Това е Аромамаркетингът.

Аромамаркетингът представлява комплекс от дейности, които използват възможностите и влиянието на миризмите в поведението на човека като стимулират неговите покупателни потребности.
Като правило, в своята работа маркетолозите разчитат на два основни канала за въздействие върху клиента – зрение и слух. Всъщност именно това предлагат и конвенционалните средства за реклама – радио, телевизия, преса, външна реклама.
В съвременното общество обаче хората са претрупани от такъв тип рекламно влияние и поради тази причина зрителните им и слухови анализатори са претоварени. Не случайно заради тази слухова и зрителна умора сред аудиторията, ефективността на рекламата значително намалява.
При тези условия е непростимо неизползването на други канали за комуникация.

Обонянието

Обонянието е първия дистантен рецептор при живите организми, който се е запазил от древността. Чрез обонянието човека възприема огромно количество информация като голяма част от нея прониква в подсъзнанието. Кортикалния център на обонятелния анализатор при човека се намира в най-стария дял на главния мозък – обонятелния мозък. Редом с него се намира и лимбичната система, отговаряща за нашите емоции.
Ето защо, всички миризми са емоционално украсени – те са приятни или неприятни, „безразлични” миризми не съществуват. Ароматите имат способността да предизвикват мигновена емоционална реакция и оказват върху човешкия организъм непосредствено психологическо и физиологично въздействие.
Видни специалисти в областта – Х. Ерлихман и Л. Бастон пишат по повод емоционалното въздействие на ароматите, че те могат да предизвикат внезапна поява в паметта на забравено събитие от миналото. Някои специфични аромати могат да повлияят на настроението и поведението на човека като например едни могат да въздействат успокояващо, а други стимулиращо. Учените установяват, че ароматите влияят на емоциите, а емоциите на поведението.

Аромамаркетингът в действие

На база на придобитите знания от психологията, започва развитието на цяла индустрия за производство и внедряване в практическата сфера на живота системата на ароматизация – Арома-маркетинг.
Свидетели сме на това, как различни естествени и изкуствени аромати променят традиционните си области като парфюмерия, козметика, битова химия, хранителната промишленост и уверено навлизат в нови и нови ниши като намират все по-широко приложение.

Ароматизират се все повече стоки – от дрехи до автомобили, появяват се различни ароматизирани дребни украшения, ароматизирани страници на списания с образци от парфюмерийната индустрия и т.н. Ароматизират се различни помещения със специално подбрани миризми: търговските с цел увеличаване на продажбите, офисните – с цел повишаване работоспособността, обществените – за снижаване на агресията.
Информацията, възприета с органите на обоняние, оказва най-бързо и непосредствено влияние при вземането на решения, в сравнение с останалите органи на възприятие. Хранителните магазини увеличават обема на продажби като насищат въздуха с аромат на току-що изпечен хляб, мебелните магазини стимулират покупки с аромат на хвойна, а туристически фирми предлагат екскурзии в екзотични страни като използва аромати на море и тропически плодове.

Арома-маркетингът е лесно адаптируем към Директния маркетинг. И по-конкретно към пряката пощенска реклама. По имейл или телефон няма как да се достигне до обонянието на адресата, но чрез директна поща на хартиен носител това е лесно постижимо.
Печатните рекламни материали могат да бъдат пропити с различни аромати и да направят още по-успешна дадената кампания: брошури, пропити с аромат на кафе (за реклама на ново кафе или заведение), листовки, ухаещи на рози (за реклама на цветарски магазин) и т.н.
Всъщност директният маркетинг се оказва единствения информационен канал, който може да поднесе едно рекламно послание директно на получателя, ангажирайки всичките му сетива. Поднесена по този атрактивен начин, рекламата ще остане задълго в съзнанието на получателя, а брандът ще остане трайно в съзнанието, при това подкрепен емоционално.